THU MUA LAPTOP CŨ, HƯ HỎNG, XÁC LAPTOP TẠI ĐÀ NẴNG